Navarra DO – novodobá vína severu

Rozmanitost podnebí a krajiny
Rozprostírá se na více než 100 km ležících mezi oblastí Pamplony, na severu a nížinou řeky Ebro, na jihu. Klíčovou charakteristikou pro oblast Navarra D.O. je mimořádná rozdílnost klimatu a krajiny.
Faktem je, že Navarra se těší výjimečné poloze, která je na Pyrenejském poloostrově prakticky jedinečná a vyznačuje se spojením atlantického, kontinentálního a středomořského klimatu. Blízkost Biskajského zálivu, vliv Pyrenejí a mírný vliv údolí řeky Ebro, to vše jsou klíčové faktory, které dávají Navaře její jedinečný rozsah různých podnebí.

Tyto klimatické rozdíly charakterizují navarskou krajinu, kde je více než 13 300 hektarů označených původem D.O., rozmístěno napříč různými ekosystémy a podmínkami pěstování plodin: svahy, říční pláně, plošiny a pláně. D.O. se dělí do 5 odlišných vinařských podoblastí: Baja Montaña, Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta a Ribera Baja.

Vývoj vinic a vinařství
V posledních dvou desetiletích, jsme mohli být svědky neustálých změn ve výrobě vína v Navaře, která zcela změnila styl vyráběného vína a rozhodně stojí za to.
Nejdříve, v osmdesátých letech, byly zavedeny nepůvodní odrůdy jako Chardonnay a Cabernet Sauvignon nebo Merlot. Tyto odrůdy se začaly pěstovat vedle původní Viury, Tempranilla a Garnachy (Garnacha je nejrozšířenější a nejoblíbenější odrůda oblasti). Mezinárodní odrůdy, vhodné pro tento region pomohly rozvoji nových stylů vín, aniž by opominuly trvalý potenciál tradičních hroznů.
Později, v devadesátých letech, přišla na scénu skupina nadšených a náročných pěstitelů a majitelů vinařství, kteří byli připraveni provést drastické změny, prostřednictvím výzkumu, zaměřeného na dosažení kvalitních vín. Tito vizionáři přinesli regionu čerstvé nápady a revoluční vinařské koncepty. Současně se stali důstojnými pokračovateli nejlepších tradic ve výrobě vína v této oblasti. Neutuchající hnutí / směr, který vedl k začlenění nových vinařství, která pracují na projektech zkoumajících terroir a produkují originální vína.

Závazek ke kvalitě
V kontextu neustálého vývoje a dynamiky udělala denominace původu další krok v před ve svém hledání kvality. V roce 2008 schválila a zavedla opatření umožňující výrobcům inovovat vinice i vinařství.
Zásadní je kvalita, kterou lze ocenit z pohledu spotřebitele. Je zde kladen zvláštní důraz na kontrolu profilů vín tak, aby vína splnila jejich očekávání.

Vlastní styl vín pro všechny
Díky všem těmto přírodním i lidským vlivům vína z D.O. Navarra nabízí širokou škálu možností, od slavných růžových vín po šťavnatá mladá červená vína, od lahodných bílých Chardonnay po skvělá červená Crianza a Reserva, aniž bychom zapomněli na sladké bílé Muškáty či Moscately.

Vína pro všechny chutě a příležitosti, přizpůsobená spotřebitelům, kteří chtějí zažít nové pocity nebo si připomenout příjemné chvíle. Vesmír vína, ve kterém si každy z nás může najít svůj osobitý styl.

Stoleté keře vinné révy v oblasti Navarra

HISTORIE

Nedávno identifikoval tým výzkumníků rostlin primitivní a původní “vitis silvestris”.
Tato rostlina byla nalezena ve velmi málo oblastech celého světa a její historie sahá až do doby před pěti miliony let.

Starověk

První doložené záznamy o pěstování vinné révy a výrobě vína v Navarře pocházejí z období, kdy této oblasti dominovali Římané. Pozůstatky bývalých římských vinných sklepů, pohřební památky a amfory potvrzují společenský a ekonomický význam pěstování vinné révy v tomto období. Pod arabskou nadvládou byl zachován význam vinné révy a postupně se rozšiřovaly limity pro pěstování.

Středověk

Vývoj vinné révy podpořily dvě události: vznik prvních klášterů v 9. a 10. století a zahájení Svatojakubské cesty. Poutníci přinesli do Navarry nové odrůdy vinné révy a kláštery byly průkopníky ve vytváření a šíření nových technik výroby vína.
Ve 14. století byla Navarra již významným producentem a vývozcem vína. Začátek 15. století byl pravděpodobně největším obdobím expanze vinic, která přesahovala severní hranice Pamplony. Vinná réva byla hlavní plodinou zemědělců v Pamploně do té míry, že bylo nutné omezit půdu vyhrazenou pro vinice, aby bylo možné pěstovat obiloviny, nezbytné pro výživu obyvatel Navarrského království.

Současnost

Během 19. století bylo vinařství v Navaře na vrcholu, ale toto období také znamenalo počátek katastrofy. Výskyt phyloxery ve Francii od roku 1856 a následné zničení vinic této sousední země vedlo k obrovskému oživení pěstování hroznů a vývozu do Francie. O pár let později se však phyloxera dostala i do Španělska a totálně zničila vinice v Navaře. Z 50 000 obdělávaných hektarů bylo zničeno 48 500.

Tato katastrofa vedla k iniciativě na rekonstrukci všech vinic ve Španělsku. Za podpory navarské vlády byly zřízeny pěstitelské stanice pro pěstování nových podnoží, které jsou odolné vůči phyloxeře. Tyto jsou pěstovány pro pěstitele vinné révy v Navaře a také pro všechny vinice ve Španělsku, které požadují tuto novou podnož vinné révy.

Navarra má v současnosti 13 300 hektarů rozdělených mezi pět vinařských zón.

Pohled na vesnici Dicastillo

BAJA MONTAÑA

Umístění
✧ na východě Navarry, hraničící s Aragonií, hlavní město Sangüesa
Krajina
✧ zóna s výrazným reliéfem a s bohatou dřevinnou vegetací. Na několika málo plochách obdělávané půdy dominují vinice
Plocha
✧ 2.500 ha
Hlavní pěstované odrůdy
✧ pěstují se prakticky pouze odrůdy červených vín, především Garnacha (více než 60 %) a Tempranillo (25 %)
Půdy
✧ směs půd v závislosti na reliéfu a typu horniny. Na nejsevernějších svazích jsou půdy různé hloubky, bez kamenů a se silnou texturou na šedých opukách z období Eocénu, v pánvi Lumbier. Na zbývajících svazích se tloušťka půdy a kamenitost liší, s jemnou nebo prachovitou hlinitou texturou na střídavých opukových a písčitých vrstvách kontinentální třetihorní oblasti údolí řeky Ebro. Rovinatá půda na dně údolí a zbytcích fluviálních teras řek Irati a Aragon se často vyznačuje hojným kulatým štěrkem, poskytujícím hluboké, hlinité půdy s vynikajícím odvodněním pro vinice
Klima
✧ nachází se mezi subvlhkou zónou na severu a suchou zónou na jihu, s průměrnými ročními výkyvy srážek v rozmezí 470 až 760 mm. Důsledkem rozdílů v nadmořské výšce se příznivá vegetační období pro vinice pohybují mezi 205 dny v Lerge a 234 dny v San Martín de Unx. Tato zóna je nejvíce ovlivněná Pyrenejemi
Městská zastupitelstva a obvody
✧ Aibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo, Javier, Leache, Lerga, Liédena, Lumbier, Sada, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué a koncily Arboniés a Domeño v údolí Romanzado a koncily Rípodas, San Vicente a Tabar v údolí Urraul Bajo.

RIBERA BAJA

Umístění
✧ na jihu Navarry, v údolí řeky Ebro mezi Aragónem a Riojou, hlavní město Tudela
Krajina
✧ velká rovina, velmi plochá, s malou vegetací, které dominuje pohoří Sierra dle Moncayo. V nejúrodnějších oblastech je mnoho zahradnictví
Plocha
✧ 4.600 ha

Hlavní pěstované odrůdy
✧ pro červené odrůdy je dominantní Tempranillo (40 %), poté Garnacha (30 %), z bílých odrůd se může pochlubit nejvyšší koncentrací Viury a Moscatelu v regionu

Půdy
✧ mnohé z vinic jsou na půdách nacházejících se na různých úrovních čtvrtohorních teras a ledovců tvořených řekou Ebro a jejími přítoky na pravém břehu. Většina sedimentů pochází z Iberského systému. Jedná se o rovinatou zemi s hlubokými, hlinitými půdami, které jsou často kamenité. V mělké hloubce pod povrchem jsou na vyšších terasách, jako je Montes de Cierzo, časté vápencové krusty. V nejjižnější části, na mírných svazích oblasti, v níž dominuje Moncayo, jsou půdy různé tloušťky a kamenitosti, s jemnou nebo hlinitou texturou na střídavých opukových a pískových vrstvách kontinentálního terciárního konglomerátu údolí Ebro.
Klima
✧ jedná se o klimaticky poměrně homogenní zónu a nachází se přímo v polosuché zóně. Vzhledem k teplotnímu režimu a průměrným ročním srážkám 361 až 384 mm je navržen vodní deficit pro vinici více než 300 mm za rok. Příznivá vegetační období pro vinici jsou nejdelší v D.O. Navarra, v rozmezí od 227 dnů ve Fitero do 255 v Tudela, a všechny vinařské bioklimatické indexy dosahují svých nejvyšších hodnot.

Městská zastupitelstva a obvody
✧ Ablitas, Arguedas, Barillas, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Fitero, Monteagudo, Murchante, Tudela, Tulebras y Valtierra.

TIERRA ESTELLA

Umístění
✧ na západním pásu Navarry, podél cesty svatého Jakuba, hraničící s Baskickem a Riojou, hlavní město Estella
Krajina
✧ protéká jí řeka Ega, ohraničena pohořím Sierra of Urbassa na severu a postupně přechází na jih, kde se vinice mísí s olivovníky a plantážemi obilovin
Plocha
✧ 1.800 ha
Hlavní pěstované odrůdy
✧ z červeného vína stojí za zmínku zejména Tempranillo (téměř 50%z celkového počtu), dále Cabernet Sauvignon (20%), u bílých je nejvýznamnější odrůdou Chardonnay
Půdy
✧ zóna zahrnuje směs půd v závislosti na reliéfu a typu horniny. Na svazích skalních útvarů u Estella a Lorca leží hluboké, těžké jílovité půdy na pestrobarevných opukách vzniklých v období triasu. Na zbývajících výrazně zvlněných svazích se mocnost a kamenitost půdy mění, s jemnou nebo prachovitou hlinitou texturou na střídavých opukových a písčitých vrstvách kontinentálního terciérního slepence, některé s výrazně červenou barvou. A konečně, na dně aluviálních údolí a na zbytcích teras řek Ega, Iranzu a Odrón a svazích hory Montejurra jsou vinice umístěny na rovné nebo téměř ploché půdě s vynikajícím odvodněním, hlubokými hlinitými půdami, které často mívají dostatek štěrku.
Klima
✧ nachází se mezi subvlhkou zónou na severu a mimořádně suchou zónou na jihu, s některými průměrnými ročními výkyvy srážek mezi 454 až 700 mm. Pohoří Urbasa a Andia Sierras na severu filtrují vliv Atlantského oceánu, přičemž vinice se přednostně nacházejí na nejslunnějších místech. V souladu s rozdíly v nadmořské výšce a orientaci se příznivá vegetační období pro vinice pohybují mezi 206 dny v Estella až 224 dny v Alloz.
Městská zastupitelstva a obvody
✧ Aberin, Allo, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui, Barbarin, Dicastillo, Desojo, El Busto, Espronceda, Estella, Igúzquiza, Lazagurría, Los Arcos, Luquin, Mendaza, Morentin, Murieta, Oteíza de la Solana, Sansol, Torralba del Río, Torres del Río, Valle de Yerri, Villamayor de Monjardín and Villatuerta, navíc s pastvinami Cogullo Alto, Cogullo Bajo, Sarmindieta a Chandivar.

RIBERA ALTA

Umístění
✧ nachází se ve středním pásu Navarry, v přechodové oblasti, směrem na jih regionu, s významným vinařským centrem kolem Olite, hlavní město Tafalla
Krajina
✧ zóna s mírným reliéfem na severu a kolem řeky Ega, která se postupně zplošťuje směrem k jihu, kde vinná réva roste vedle obilných plantáží
Plocha
✧ 3.300 ha

Hlavní pěstované odrůdy
✧ převládá Tempranillo a široká škála dalších odrůd červeného vína, zejména Graciano. Pokud jde o bílé, tato zóna je známá tím, že má nejvyšší procento Chardonnay v regionu a určité množství Moscatelu
Půdy
✧ zóna zahrnuje směs půd v závislosti na reliéfu a typu horniny. Na většině svahů se tloušťka půdy a kamenitost liší, s jemnou nebo hlinitou texturou na střídavých opukových a pískových vrstvách kontinentálního terciéru, s výjimkou některých oblastí Cárcar, Sesma, Lerín nebo Falces, kde jsou vinice na mělkých půdách s jílovito-hlinitou texturou a výrazným obsahem sádry, přesně na střídavých vrstvách opuky a sádry. Stejně jako v jiných oblastech zaujímá hluboké půdy na aluviálních materiálech různých úrovní čtvrtohorních teras řek Ega, Arga, Cidacos a Aragón, často s hlinitou a kamenitou texturou, která poskytuje vynikající odvodnění. Na nejvyšších terasách, jako je Monplanet v Olite nebo Saso de Santacara, jsou v malých hloubkách běžné vápenité krusty
Klima
✧ jedná se o přechodovou zónu, nacházející se mezi horním suchým a polosuchým pásmem, ve kterém jsou klimatické přechody velmi pozvolné, neboť její reliéf je poněkud plochý. Díky větší vzdálenosti od oceánu a Pyrenejí, je to teplejší oblast, než ty severnější. Roční průměrné srážky se pohybují mezi 507 mm a 349 mm a roční deficit vody ve vinici se pohybuje kolem 200 – 300 mm. Příznivá vegetační období pro vinice se pohybují mezi 234 dny v Olite a 259 dny v Mélidě.
Městská zastupitelstva a obvody
✧ Artajona, Beire, Berbinzana, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, Marcilla, Mélida, Milagro, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite, Peralta, Pitillas, Sansoain, Santacara, Sesma, Tafalla a Villafranca.

VALDIZARBE

Umístění
✧ ve střední Navaře, naj jih od pánve Pamplona. Tvoří “nervové centrum” Svatojakubské cesty, když prochází provincií a spojuje její dvě varianty, z dolní Navarry a Aragonie, hlavní město Puente La Reina
Krajina
✧ většina oblasti Valdizarbe, ohraničená na západě výběžky Sierra de Andía a na severu Sierra del Perdón, vede podél řeky Arga a tvoří zónu mírných kopců a údolí
Plocha
✧ 1.100 ha
Hlavní pěstované odrůdy
✧ červené odrůdy jako Tempranillo, Garnacha, Cabernet a Merlot mají všechny podobné plochy. Z bílých zde můžeme najít Chardonnay a Malvasíu
Půdy
✧ podobné, jako v zóně Baja Montaña, se směsí půd v závislosti na reliéfu a typu horniny. V nejsevernější oblasti jsou půdy různé hloubky, bez kamenů a se silnou texturou na šedých opukách z období Eocénu v pánvi Pamplona. Na zbývajících svazích jsou půdy založeny na střídavých opukových a písčitých vrstvách kontinentálního terciéru, s různou mocností a kamenitostí, s jemnou nebo prachovitou hlinitou texturou, některé s vysoce charakteristickou načervenalou barvou. Stejně jako ve výše zmíněných zónách jsou také vinice na dně aluviálních údolí a na zbytcích teras řek Arga a Salado a pohoří Sierra del Perdón, na prakticky rovinaté půdě bez problémů s odvodněním, s hlubokou hlinitou, často kamenitou půdou
Klima
✧ tvoří severní hranici pro vinice v Navaře a je ze všech oblastí nejvlhčí. Stejně jako v Tierra Estella, hory umístěné na severu snižují vliv Atlantiku a vinice mají tendenci zabírat nejslunnější místa.Tato zóna se nachází mezi subvlhkou zónou na severu a mimořádně suchou zónou na jihu a má průměrné roční kolísání srážek mezi 544 až 807 mm. Nejpříznivější vegetační období pro vinice se pohybuje mezi 203 dny v Otazu až 227 dny v Puente La Reina

Městská zastupitelstva a obvody
✧ Adiós, Añorbe, Artazu, Barásoain, Biurrun, Cirauqui, Echauri, Enériz, Garínoain, Guirguillano, Legarda, Leoz, Mañeru, Mendigorría, Muruzábal.

POVOLENÉ ODRŮDY

V Navaře existuje široká škála bílých a červených odrůd, které se používají při výrobě všech druhů vín, přizpůsobených vkusu spotřebitelů: růžová, mladá bílá, bílá zrající v dubových sudech, mladá červená, červená zrající v dubových sudech a sladká vína. Více než 70 % vinic zabírají původní odrůdy (Garnacha, Tempranillo), zbylých 30 % tvoří mezinárodní odrůdy (Cabernet Sauvignon, Chardonnay). Celkem, 90 % hroznů vypěstovaných v Navaře je červených a pouze 10 % bílých

Červené odrůdy:
✧ Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Graciano, Merlot, Mazuelo, Pinot Noir, Syrah a Tempranillo

Bílé odrůdy:
✧ Chardonnay, Garnacha Blanca, Malvasía, Moscatel de grano menudo, Sauvignon Blanc a Viura

TINTO, TINTO ROBLE, CRIANZA…

Každá lahev je označena pečetí a očíslovanou zadní etiketou, což zaručuje autenticitu a kvalitu vín. Vína tedy rozdělujeme na:

Tinto – mladá červená vína, s uvedením ročníku sklizně

Tinto Roble – červené víno, které zrálo minimálně 3 měsíce v dubovém sudu

Crianza – víno které zrálo celkem minimálně 24 měsíců, z toho 9 měsíců v dubovém sudu. U bílých vín je minimální doba zrání v sudu 6 měsíců

Reserva – víno, které zrálo celkem minimálně 36 měsíců., z toho 12 měsíců v dubovém sudu. ✧ U růžových a bílých vín je doba zrání minimálně 24 měsíců, z toho 6 měsíců v dubovém sudu.
Gran Reserva – víno, které zrálo celkem minimálně 60 měsíců, z toho 18 měsíců v dubovém sudu. U bílých a růžových vín je doba zrání minimálně 48 měsíců, z toho 6 měsíců v dubovém sudu.

Blanco – bílé víno, s uvedením ročníku sklizně

Rosado – růžové víno, s uvedením ročníku sklizně

Dulce Natural – sladká vína z odrůdy Moscatell de Grano Menudo, s uvedením ročníku sklizně

CABERNET SAUVIGNON

Tato červená odrůda vinné révy francouzského původu z oblasti Bordeaux je bezesporu nejmezinárodnější odrůdou vinné révy a v současnosti ji lze nalézt ve všech vinařstvích po celém světě.
Do Navarry byla přivezena na konci osmdesátých let a nyní představuje asi 13 % z celkové plochy D.O., tedy asi 1358 ha. Ačkoli se pěstuje ve všech subzónách, nejvíce v Ribera Alta a Tierra Estella
Hlavní charakteristikou této odrůdy je vysoký obsah polyfenolů, barviva a tříslovin, které kromě dobré kyseliny umožňují výrobu vín s velmi intenzivní barvou a plným tělem. Je vysoce ceněna pro výrobu vín ke zrání, obvykle v sudech a také jako nezbytný doplněk kupáží (směsí vín různých odrůd). Je důležité, sklízet hrozny v optimálním stavu zralosti, jinak může dávat zeleninové chutě, hořkost a aroma, které se běžně označuje jako “zelený pepř”.

Vegetativní cyklus:
✧ pozdní pučení
✧ kvete v druhé polovině června
✧ získává barvu v polovině srpna
✧ dozrává začátkem října
✧ polodlouhý cyklus

Choroby a škůdci:
✧ určitá odolnost, málo citlivá na plíseň a exkoriózu (houbová choroba)
✧ tloušťka a tvrdost slupky bobulí ji činí odolnou vůči botrytidě
✧ náchylnost k oidiu (padlí révové)

Místa výskytu:
✧ odrůda se svou odolností přizpůsobuje různým klimatickým podmínkám
✧ půdy střední konzistence, s dobrou schopností zadržovat vodu, hluboké a chladné
✧ tepelná oblast II -II
✧ určitá odolnost proti větru

Hrozen
✧ malý, dlouhý a kónicko-válcovitý, s průměrnou hmotností 125 g
✧ malé, černé bobule s tvrdou a silnou slupkou

Výtěžnost:
✧ střední výnos, pravidelně, rok co rok

GARNACHA TINTA

Červená odrůda španělského původu, která byla v minulém století nejrozšířenější odrůdou na Pyrenejském poloostrově. Garnacha je velmi rozšířená ve Španělsku, kde dostala různá jména, např. “Garnacho tinto”, “Tinto aragonés”, “Alicante”,”Navarra”, “Garnatxa” a v jiných zemích je známá jako “Grenache”, “Rousillon rouge” “Granaccia”, “Uva di Spagne”, “Cannonau”………
Zdá se, že Garnacha pochází z Alicante, poté se rozšířila do zbytku Španělska, Francie a Itálie. Do Navarry byla přivezena z Aragonie. Během posledních desetiletí je také exportována na jiné kontinenty, jako je Austrálie, kde je velmi populární.
V minulosti se tato odrůda v Navaře hojně pěstovala (představovala téměř 90 % vinic), postupně však ustupovala novějším odrůdám. V současné době tvoří 25 % navarrských vinic, s přibližně 2600 ha a je na druhém místě z hlediska osázené plochy.
Pěstuje se ve všech oblastech, větší zastoupení má v Baja Montaña a Ribera Baja.
Tato odrůda produkuje vína s dobrým obsahem alkoholu, dobrou kyselinou, středně plná a aromatická. V Navaře se používá k výrobě růžových vín metodou “saignée” (bez lisování hroznů, pouze ze šťávy , která vytéká samotokem, působením vlastní váhy). V kombinaci se svěžestí a aromatem hroznů dává nepřekonatelné výsledky. Vyrábějí se však také vysoce kvalitní červená vína, mladá i na zrání. Po celá léta měla Garnacha nespravedlivou pověst vína náchylného k oxidaci a vína, které se rychle kazí. Nyní je však znám její dobrý potenciál pro výrobu vín určených ke zrání, s velmi dobrou kvalitou.

Vegetativní cyklus:
✧ poloranné pučení
✧ kvete prvních deset dní v červnu
✧ získává barvu v polovině srpna
✧ dozrává začátkem října (3. sezónu)
✧ polodlouhý cyklus

Choroby a škůdci:
✧ málo citlivá na oidium (padlí)
✧ citlivá na plíseň a exkoriózu
✧ vysoce náchylná k botrytidě během fáze květu a zrání

Místa výskytu:
✧ velmi odolná, přizpůsobivá různým klimatickým podmínkám a půdám
✧ nejlépe v horkém podnebí a na kamenitých půdách
✧ tepelná oblast III-IV
✧ docela odolná vůči suchu a větru

Hrozen
✧ střední velikosti, cca 200g, s krátkou stopkou, kompaktní, s křídly
✧ střední, kulaté černé bobule s tenkou slupkou

Výtěžnost:
✧ velmi citlivá během nasazování plodů, což způsobuje nepravidelné sklizně

GRACIANO

Odrůda červeného vína, pocházející z Riojy a Navarry, která nyní vyvolává zájem mezi producenty kvalitních vín v různých regionech Španělska.
Navzdory jejím vynikajícím vlastnostem pro “coupage” je ve Španělsku jen málo vinic pěstujících tuto odrůdu (0,02 %), přičemž 23,4 % je soustředěno v La Rioja a 31,4 % v Navaře. Graciano má v Navaře dlouhou historii, i když vždy zabíralo velmi malou plochu (něco málo přes 1 % vinic a 200 ha). Pěstuje se hlavně v Ribera Alta a Ribera Baja.
Vína se vyznačují velmi intenzivní barvou, díky vysoké koncentraci barviva, vysokou kyselinkou a plným tělem. K optimálnímu dozrávání jsou zapotřebí odpovídající klimatické podmínky, což je situace, která nastává většinou u velkých ročníků. Obvykle se používá k doplnění jiných odrůd (v kupážích), ale také k výrobě jednoodrůdových vín. V Navaře najdeme příklady vysoce kvalitních mladých i stařených vín získaných pouze z Graciana.

Vegetativní cyklus:
✧ pozdní pučení
✧ kvete koncem června
✧ získává barvu posledních deset dní v srpnu
✧ velmi pozdě dozrává
✧ dlouhý cyklus

Choroby a škůdci:
✧ velmi odolná
✧ citlivá na plísně a pozdní botrytidu

Místa výskytu:
✧ velmi malá pěstební plocha
✧ vyžaduje mírné klima
✧ vysoce citlivá na sucho
✧ chladné, vápencovo jílovité půdy
✧ obtížná adaptace, v nepříznivém klimatu na konci cyklu snadno odlistuje
✧ tepelná oblast II-III

Hrozen:
✧střední až velký, kompaktní, mírně visící, s krátkými rameny, s průměrnou hmotností 280 g
✧střední, intenzivně černé bobule, s voskovou a střední konzistencí slupky

Výtěžnost:
✧ průměrný výnos

MERLOT

Červená odrůda francouzského původu, z oblasti Bordeaux, především ze Saint Emilion. Věrný společník a doplněk Cabernetu.
Přestože byla tato odrůda exportována do zemí jako jsou USA, Chile, Itálie a východní Evropy, není rozšířená tak jako jiné, kvůli obtížím s pěstováním. V Navaře byl Merlot zaváděn od poloviny 80. let dvacátého století. V současnosti tvoří 13 % vinic, s 1330 ha a je čtvrtou nejvýznamnější odrůdou v regionu. Nalezneme ho na celém území D.O., převládá však v Ribera Alta a Ribera Baja.
Tato odrůda dává vínům intenzivní, vysoce kvalitní aroma, s dobrým tělem a kyselinou, kde jsou třísloviny bohaté, ale jemné. Používá se jak pro mladá vína, tak pro zrání, a to buď jako jednoodrůdová nebo jako blend. Spolu s Tempranillem a Cabernetem tvoří moderní a odvážnou “kupáž”, která je u navarrských vín velmi běžná. Stejně tak existuje několik nádherných vyzrálých vín vyrobených pouze z Merlotu.

Vegetativní cyklus:
✧ předčasné pučení (problémy s mrazem)
✧ kvete prvních deset dní v červnu
✧ získává barvu začátkem srpna
✧ brzké nebo první období dozrávání
✧ citlivé na přezrávání
✧ krátký cyklus

Choroby a škůdci:
✧ citlivá na plísně
✧ málo citlivá na oidium (padlí)

Místa výskytu:
✧ mírné klima s určitým stupněm vlhkosti
✧ velmi citlivá na sucho a velká letní horka
✧ chladné a úrodné půdy
✧ citlivá na rozbití větrem

Hrozen:
✧ středně velký, podlouhlý, kuželovitý, volný, s křídly, s průměrnou hmotností 160g
✧ malé, kulaté, sytě černé bobule, se středně silnou slupkou

Výtěžnost:
✧ průměrné, ale nepravidelné výnosy, díky jeho citlivosti na sesuvy půd

MAZUELO

Říká se mu také “Mazuela”, “Cariñena” nebo “Carignan”. Je to španělská odrůda, za jejíž původ je považována oblast Navarra a Rioja, přičemž se tradičně vyskytuje v Katalánsku a jihovýchodní Francii. Nedávno byla také zavedena v dalších zemích, jako je Austrálie a USA.
V Navaře měla v vždy malé zastoupení. S necelými 50 ha zabírá méně než 1% vinic a nachází se především v oblasti Ribera Baja.
Produkuje ovocná, středně plná vína s bledou barvou a vysokou kyselinkou. Obvykle se používá ve smíšených odrůdových vínech, aby poskytla svěžest (kyselost). Existují však také některá velmi zajímavá jednoodrůdová vína pro zrání.

Vegetativní cyklus:
✧ pozdní pučení
✧ kvete koncem června
✧ získává barvu koncem srpna
✧ velmi pozdní dozrávání
✧ dlouhý cyklus

Choroby a škůdci:
✧velmi náchylná na oidium
✧citlivá k botrytidě a kyselé hnilobě

Místa výskytu:
✧ suché, mírně a horké klima (vyžaduje vysoký počet hodin slunečního svitu)
✧ není příliš náročná na půdy, pouze na jejich hloubku
✧ tepelná oblast IV-V
✧ dobře odolná proti větru a suchu

Hrozen:
✧ kompaktní, středně velký, s krátkou stopkou, mírně svěšenými dvěmi rameny, která nejsou tak výrazná jako u Tempranilla. S průměrnou hmotností 230 g
✧ střední, sytě černé, tvrdé a voskové bobule, se silnou, pevnou slupkou

Výtěžnost:
✧ vysoké, pravidelné výnosy, rok co rok

PINOT NOIR

Jedná se o červenou odrůdu francouzského původu, z oblasti Burgundska. Nalezneme ji i v jiných zemích, jako je Itálie, Švýcarsko, Nový Zéland a USA. Díky obtížnému pěstování a zvláštní citlivostí na klima není tak mezinárodně rozšířena jako jiné odrůdy.
V Navaře byla povolena teprve v roce 2008 a existuje jen několik pokusných vinic. Vzhledem k jejímu severskému charakteru by se měla ideálně hodit do chladnějších zón, jak je Valdizarbe a Tierra Estella.
Vína získaná z této odrůdy jsou jemná, světlé barvy, s dobrou kyselinkou a středním tělem. Obvykle se vyrábí jako jednoodrůdová, mladá vína i vína pro zrání. Nejlepších výsledků je však dosahováno právě u starších vín. Je také důležité vědět, že v oblasti Champagne se používá jako “blanc de noirs”, tedy k získání základního bílého vína, které se používá jako základ pro známá místní šumivá vína.

Vegetativní cyklus:
✧ brzké pučení
✧ rané kvetení
✧ získává barvu uprostřed sezóny
✧ období zrání je velmi krátké, obzvláště v teplých oblastech

Choroby a škůdci:
✧ velmi málo odolná vůči oidiu a botrytidě

Místa výskytu:
✧ k dosažení dobrých výsledků vyžaduje chladné klima
✧ jen těžko se přizpůsobuje určitým oblastem

Hrozen:
✧ malý, kompaktní, válcovitý, obvykle s výrazným křídlem a krátkou, silnou stopkou, s průměrnou hmotností 153g
✧ malé, purpurově černé bobule, s tenkou slupkou a měkkou dužninou

Výtěžnost:
✧ nízký výnos

SYRAH

Odrůda červeného vína, o níž se předpokládá, že pochází z Blízkého východu, konkrétně z Íránu, ačkoli současná verze pochází z Francie, především z oblasti vysoké Rhôny.
Během několika posledních desetiletí byla tato odrůda hodně v módě a pěstuje se v nepřeberném množství zemí, z nichž je třeba zvláště zmínit Austrálii, kde se Shiraz (anglosaský způsob psaní názvu) stal její hlavní identifikační značkou. V Navaře byla schválena v roce 2008 a je zde jen několik experimentálních plantáží.
Vína vyrobená ze Syrahu se vyznačují intenzivní barvou, plným tělem, ovocnou chutí a kořenitým aromatem. Tato odrůda poskytuje velmi dobré výsledky pro zrání vína, se zráním v sudech, přičemž se dobře projevuje i v mladých vínech. Vyrábí se buď jako jednoodrůdová nebo jako směs a velmi dobře se doplňuje s Garnachou.

Vegetativní cyklus:
✧ pučení v polovině sezóny rašení výhonků
✧ citlivá na lámání výhonků větrem od rašení až po kvetení
✧ kvete začátkem června
✧ získává barvu v prvních deseti dnech srpna
✧ cyklus zrání je velmi krátký, s tendencí k přezrávání

Choroby a škůdci:
✧ vysoce náchylná k chloróze
✧ málo náchylná k oidiu
✧ na konci zrání je citlivá na roztoče a botrytidu

Místa výskytu:
✧ na zdravých a kvalitních půdách se přizpůsobuje různým typům klimatu
✧ předčasná doba zrání umožňuje její správné přizpůsobení se chladným, pozdním oblastem

Hrozen:
✧ střední až velký, svěšený, válcovitý, s křidélky a průměrnou hmotností 200 g
✧ eliptické bobule, charakteristické fialovomodré barvy

Výtěžnost:
✧ vysoký výnos
✧ kvalita výrazně klesá s rostoucím výnosem

TEMPRANILLO

Červená odrůda španělského původu, pravděpodobně z La Rioja, která se tak jmenuje, protože se sklízí brzy.
Během několika posledních desetiletí se stala přední španělskou odrůdou červených vín a je poslem španělských vín po celém světě. Pěstuje se ve většině španělských vinařských oblastí a v dalších zemích, jako je Portugalsko, USA, Austrálie, Argentina atd. Má mnoho různých názvů: Tinta Fina, Tinta del País, Valdepeñas, Cencibel, Ull de Llebre, Aragonés, Tinta Roriz… Teorie předložená prestižním specialistou Luisem Hidalgem ji spojuje s odrůdou Pinot Noir z francouzského Burgundska, odrůdou, která mohla být do Španělska přivezena, stejně jako mnoho dalších, přes Camino de Santiago. Přestože je tato odrůda v Navaře dlouhodobě zastoupena, získala si oblibu až v posledních dvou desetiletích a nyní je přední odrůdou červených vín D.O., kde s 3 200 hektary tvoří 31 % celkové rozlohy. Vyskytuje se po celé Navaře, i když převládá spíše v Ribera Alta, Ribera Baja a Tierra Estella.
Vína vyrobená z Tempranilla mají obvykle barvu střední až tmavé intenzity, jsou mírně kyselá, s dobrým tělem a s vůní připomínající ostružiny a lékořici. Používají se pro mladá, většinou jednoodrůdová vína a také se hodí zejména ke zrání v sudech, kde se běžně mísí s jinými odrůdami.

Vegetativní cyklus:
✧ střední až pozdní pučení
✧ kvete v polovině června
✧ získává barvu koncem července
✧ poloranné nebo druhé období dozrávání
✧ střední až dlouhý cyklus

Choroby a škůdci:
✧ náchylná k oidiu a roztočům
✧ velmi náchylná k vysychání listů v extrémních klimatických podmínkách

Místa výskytu:
✧ chladné klima, s určitým stupněm vlhkosti (vysoce citlivá na sucho)
✧ hluboké, ne příliš kypré půdy, s dobrou schopností zadržovat vodu
✧ dává přednost pozemkům dobře orientovaným na slunce a vítr, od svahů po nízko položené pozemky nebo v blízkosti vodního toku
✧ tepelná oblast III-IV

Hrozen:
✧ střední až velký, dlouhý, visící, kuželovito-válcového tvaru, s patrnými rameny a průměrnou hmotností 270g
✧ středně velké a kulaté bobule, intenzivní černomodré barvy, s voskovou a silnou slupkou

Výtěžnost:
✧ průměrný až dobrý, pravidelně každý rok

CHARDONNAY

Bílá odrůda pocházející z oblasti Burgundska ve Francii a je nejmezinárodnější odrůdou
z bílých hroznů. Pro svou kvalitu a přizpůsobivost se pěstuje ve všech vinařských zemích po celém světě.
V Navaře se její zavedení datuje do osmdesátých let 20. století, kdy se během dvou desetiletí stala dominantní bílou odrůdou a poznávacím znamením navarských bílých vín. Zabírá asi 6% plochy vinic, s více než 600 ha, které se nachází v oblastech Ribera Alta a Baja, Valdizarbe a Tierra Estella.
Odrůda s velkým charakterem, používaná k výrobě vín s dobrou kyselinkou, tělem a vysokým objemovým obsahem alkoholu, jejíž vůně obvykle připomínají citrusy (občas tropické ovoce), seno a med. Díky své velké kvalitě se obvykle vyrábí samostatně, pro mladá vína nebo vína pro zrání a zrání v sudech.

Vegetativní cyklus:
✧ velmi rané pučení, velmi citlivá na mráz
✧ kvete začátkem června
✧ velmi rané zrání
✧ náchylná k přezrávání
✧ krátký cyklus

Choroby a škůdci:
✧ vysoce náchylná k botrytidě
✧ náchylná na oidium a zavíječe (malé motýly)

Místa výskytu:
✧ mírné, chladné a poněkud vlhké podnebí
✧ citlivá na sucho
✧ preferuje úrodnou půdu
✧ klimatická zóna I a II

Hrozen:
✧ malé velikosti, válcového tvaru, s jedním nebo dvěma bočními křídly. Jsou kompaktní a mají krátkou stopku, s průměrnou hmotností 150 g
✧ malé, kulovité bobule zlatožluté barvy s lesklou a silnou slupkou

Výtěžnost:
✧ průměrný výnos

GARNACHA BLANCA

Autochtonní bílá odrůda, původem z Aragonie, vyskytující se v některých španělských středomořských oblastech a na jihu Francie. V Navarře se téměř nevyskytuje, i když v posledních letech byly vysazeny některé vinice. Nejlépe se pěstuje v teplejších oblastech.
Vína vyrobená z této odrůdy mají obvykle vysoký obsah alkoholu, díky vysokému obsahu cukru, mírné kyselince a mimořádné originální vůni. V některých oblastech se používá jako doplněk do vín “coupage” nebo k výrobě přírodních sladkých vín. V Navaře bylo vyrobeno několik velmi zajímavých příkladů mladých vín.

Vegetativní cyklus:
✧ polorané pučení
✧ kvete prvních deset dní v červnu
✧ získává barvu v polovině srpna
✧ dozrává začátkem října
✧ polodlouhý cyklus

Choroby a škůdci:
✧ málo náchylná na oidium
✧ citlivá na plísně
✧ během kvetení a zrání je citlivá k botrytidě

Místa výskytu:
✧ velmi odolná, přizpůsobivá různým klimatickým podmínkám a půdám
✧ nejlépe horké podnebí a kamenité půdy
✧ tepelná oblast III-IV
✧ určitá odolnost vůči suchu a větru

Hrozen:
✧ střední velikosti, s krátkou stopkou a průměrnou hmotností 200 g
✧ střední, kulaté bobule s tenkou slupkou

Výtěžnost:
✧ nepravidelný výnos

MALVASÍA

Bílá odrůda s dlouhou tradicí ve Španělsku, zejména v Navaře a La Rioja. Neměla by však být zaměňována s odrůdou Malvasía z Kanárských ostrovů, rovněž velmi starou, ale s odlišnými vlastnostmi. Říká se jí také “Blanca roja”, “Blanquirroja”, “Tobía”, “Suavidad” a “Rojal”. v Navaře se pěstuje velmi málo, této odrůdě je věnováno sotva 20 ha, soustředěných v zóně Valdizarbe.
Používá se především při výrobě mladých aromatických vín, jednoodrůdových či cuvée.

Vegetativní cyklus:
✧ středně pozdní pučení
✧ kvete začátkem června
✧ dozrává začátkem října

Choroby a škůdci:
✧ citlivá na botrytidu

Místa výskytu:
✧ odolná odrůda, která se dobře přizpůsobuje suchému klimatu
✧ není příliš náročná na typ půdy
✧ klimatická zóna IV-V

Hrozen:
✧ velmi velké velikosti, svěšený, dlouhý, s nepříliš výraznými křídly a průměrnou hmotností 340g
✧ kulaté bobule, poměrně husté, typické načervenalé barvy, s hnědými pihami na povrchu při vyzrálosti

Výtěžnost:
✧ vysoký a pravidelný výnos každý rok

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

Bílá odrůda starověkého původu, pocházející pravděpodobně z Blízkého východu, ze které se vyráběla vína už ve starověku.
Existují různé druhy Moscatelu, z nichž se některé používají jako stolní hrozny. Nicméně typ pěstovaný v Navaře se zdá být podobný tomu, který se vyskytuje ve francouzském regionu Languedoc, nazývaný Muscat de Frontignan. Jeho hlavním rozdílem oproti jiným druhům je malá velikost bobulí. Přestože se tato odrůda vyskytuje v Navaře již od pradávna, v osmdesátých letech prošla oživením díky studiím podporovaným navarskou vinařskou a enologickou stanicí (EVENA). V současnosti představuje téměř 1 % z celkové plochy D.O. a téměř 20 % z pěstovaných bílých odrůd, které jsou přítomny ve většině oblastí, i když převážně v oblasti Ribera Baja.
Z hroznů Moscatelu se vyrábí především jednoodrůdová sladká nebo poloslaná vína. Některá z nich jsou považována za likérová vína, protože se získávají smícháním vín a/nebo moštů s alkoholem, aby si zachovali dominantní sladkou chuť. Vína, která vynikají velkou aromatickou silou, s velmi charakteristickou vůní, která evokuje květiny a ovoce. V poslední době se také používá k výrobě suchých vín, v kombinaci s jinými odrůdami, jako je Chardonnay nebo Viura.

Vegetativní cyklus:
✧ rané pučení, citlivé na mráz
✧ kvete začátkem června
✧ polorané zrání
✧ citlivé na přezrávání
✧ krátký cyklus

Choroby a škůdci:
✧ vysoce náchylná k botrytidě
✧ citlivá na oidium a kyselou hnilobu

Místa výskytu:
✧ horké podnebí s dostatkem slunečního svitu
✧ větrané půdy
✧ klimatická zóna III a IV

Hrozen:
✧ středně velký, podlouhlý, válcovitý a dvoukřídlý, s průměrnou hmotností 260 g
✧ středně velké kulaté bobule, zlatožluté barvy a tenkou slupkou

Výtěžnost:
✧ středně vysoký výnos

SAUVIGNON BLANC

Bílá odrůda francouzského původu, pravděpodobně z Bordeaux, i když se tradičně pěstuje v oblasti Haute-Loire (Sancerre a Pouilly Fumé).
Jedna z nejvýznamnějších bílých odrůd, která byla exportována do nepřeberného množství zemí (Nový Zéland, Chile) a která se vyskytuje v mnoha španělských vinařských zónách.
Používá se při výrobě mladých vín nebo vín fermentovaných v sudech. Vyniká svou bledou barvou, dobrou kyselostí a silným aroma. V závislosti na oblasti pěstování mohou jeho vůně evokovat tropické ovoce (např. maracuju) a bylinné tóny.

Vegetativní cyklus:
✧ brzké pučení (asi dva dny po Chardonnay), velmi velké riziko mrazu
✧ kvete na začátku června
✧ získává barvu tři dny po Chardonnay
✧ velmi krátký cyklus zrání, s vysokou citlivostí na přezrávání

Choroby a škůdci:
✧ velmi nízká odolnost vůči botrytidě
✧ nízká odolnost vůči oidiu
✧ vysoce odolná plísním
✧ citlivá na zavíječe

Místa výskytu:
✧ podobné požadavky jako Chardonnay
✧ vysoce bujný růst umožňuje výsadbu v nepříliš úrodných půdách
✧ citlivá na sucho

Hrozen:
✧ malý, kompaktní, s velmi krátkou stopkou a průměrnou hmotností 174 g
✧ drobné bobule, ve zralosti zlatavé, s typickou vůní

Výtěžnost:
✧ středně nízký výnos

VIURA

Bílá odrůda španělského původu, která je v jiných oblastech známá pod názvem “Macabeo”. Pěstuje se ve většině španělských vinařských oblastí, nejvíce však v Katalánsku, regionu La Mancha a La Rioja.
Vyskytuje se také ve francouzském Languedoc Roussillon, kde se nazývá “Maccabeu”
Je tradiční odrůdou Navarry, pěstovanou již od starověku, jejíž obliba značně poklesla zavedením nových odrůd, v 80. letech. V současné době představuje kolem 3 % z celkového počtu vinic D.O., které se nachází hlavně v Ribera Alta a Ribera Baja.
Vyrábí se z ní jednoduchá vína, určená k rychlé konzumaci. Kontrolou produkce révy a pečlivým výrobním postupem lze však získat i zajímavá vína. Stále častěji se kombinuje s odrůdou Chardonnay. Vína z této odrůdy se obvykle nevyrábějí fermentací nebo zráním ve dřevě.

Vegetativní cyklus:
✧ polopozdní pučení
✧ kvete začátkem června
✧ dozrává v polovině září
✧ střední cyklus

Choroby a škůdci:
✧vysoce náchylná k botrytidě
✧citlivá na oidium, zavíječe a roztoče

Místa výskytu:
✧ mírné a chladné podnebí
✧ dobře větrané zóny
✧ klimatická zóna II a III

Hrozen:
✧ velmi velký, povislý a kompaktní, s průměrnou hmotností 350 g
✧ kulaté a husté bobule, zlatožluté barvy, s voskovým leskem a tenkou slupkou

Výtěžnost:
✧ vysoké a pravidelné výnosy

EKONOMICKÁ DATA

✧ 13 300 ha vinic
✧ 2.036 pěstitelů vína
✧ 85 vinařství
✧ celková produkce (v roce 2020) 74.956.913 kg hroznů (65.151.981 kg červené/9.834.932 bílé víno)
✧ červená vína 63 %, bílá 13%, růžová 24%
✧ domácí trh 68 %, mezinárodní 32%

HODNOCENÍ SKLIZNÍ

2021 – excelentní
2020 – excelentní
2019 – excelentní
2018 – velmi dobrá
2017 – velmi dobrá
2016 – velmi dobrá
2015 – velmi dobrá
2014 – velmi dobrá
2013 – velmi dobrá
2012 – excelentní
2011 – excelentní
2010 – excelentní
2009 – velmi dobrá

Pokud máte zájem tato jedinečná vína ochutnat, můžete je koupit na e-shopu BONOViNO.cz

                zdroj: www.navarrawine.com, www.guiapenin.wine

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top